Djurens Rätt
13 February 2019

Det är dags att agera för minkarna

I samband med att förslaget till ny djurskyddslag presenterades förra året fick Jordbruksverket i uppdrag att utreda Sveriges pälsindustri. Utredningen blev färdig i januari med slutsatsen att det i dag inte går att se om minkarnas välfärd främjas, vilket den nya djurskyddslagen kräver. Utredarna föreslår därför endast mer forskning på området. Trots att flertalet forskare och organisationer föreslagit åtgärder uteblir konkreta förslag till regeringen. En mink kan likt andra djur aldrig ha det bra i en bur – det behöver vi inte mer forskning för att ta reda på.

Den ena vägen är att se till att minkarna genom striktare lagstiftning får möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Den andra är att använda sig av styrd avveckling av pälsindustrin.

Om den nya djurskyddslagen ska ha bärkraft så är det dags att Sveriges politiker agerar för minkarna. Minkarna måste få möjlighet att utföra viktiga naturliga beteenden och om det inte är genomförbart bör de inte behöva födas upp alls.

Läs hela debattartikeln på Göteborgs-Posten

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: