Djurens Rätt
18 September 2017

Det första centret för djurrätt i Indien har startats

Centret kommer att arbeta för att utveckla en läroplan för djurrätt och stödja forskningen på området. Som en del av verksamheten kommer det också att ordnas workshops om frågor av intresse för domare, djurskyddshandläggare, brottsbekämpande organ och andra intressenter.

– Detta är en glädjande nyhet. Djurrätt är ett nytt rättsvetenskapligt rättsområde i utveckling och behovet av både kunniga personer och forskningsresultat är stort. Jag hoppas att det är en korttidsfråga när andra universitet tar efter NALSAR, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: