Djurens Rätt
09 June 2019

Diskussioner och beslut på inspirerande riksstämma i Örebro

På kulturhuset Scenit i Örebro valdes Camilla Bergvall till ny förbundsordförande för Djurens Rätt efter Tina Hogevik som varit tillförordnad förbundsordförande sedan 2018 - läs mer om Camilla Bergvall här. Övriga nya ledamöter i förbundsstyrelsen är Tommy Ringlöw, 23 år från Umeå, Peter Holmberg, 37 år från Stockholm, Christian Nordström 38 år från Göteborg och Edvin Kvamme, 26 år från Stockholm.

Sofia Kamlund (1:e vice förbundsordförande i den nya styrelsen) och Tina Hogevik (2:e vice förbundsordförande) omvaldes och sitter kvar sedan föregående mandatperiod, och det gör även Johan Nilsson, Evelina Alsén, Sara Erikson Carraro, Ida Ahlström och Amanda Bengtsson.

Diskussionen på årets stämma, som arrangerades mellan 31 maj och 2 juni,  skedde enligt en ny modell med ambitionen att fler ska delta i diskussionen om besluten. Ytterligare en del i detta var att riksdagsledamoten Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet gästade stämman och hjälpte deltagarna att våga tala.

Föregående års verksamhet och ekonomi redogjordes för och stämman beslutande bland annat om en ny verksamhetsinriktning som renodlar de mål som organisationen ska prioritera den kommande verksamhetsperioden.

Ett antal stadgeändringar klubbades igenom, som ett nytt maximalt antal ledamöter i styrelser för lokalavdelningar (4 ledamöter + 2 suppleanter), ett maximalt antal ombud till riksstämman från en lokalavdelning (9 stycken) samt att förbundsordförande inte får vara eller bli anställd under sin mandatperiod.

Det hade inkommit ett antal motioner från medlemmar till riksstämman, merparten rörde djurförsöksfrågan, men ingen av dem fick stämmans gehör - ett par tilläggsyrkanden lades däremot till i protokollet.

På riksstämman tilldelades Annie Karlsson från Karlskrona Djurens Rätts utmärkelse Eldflugan och deltagarna fick en presentation kring Sveriges djurvänligaste kommun, ett pris som Djurens Rätt delar ut onsdagen den 12 juni i Stockholm.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: