Djurens Rätt
26 January 2017

Djärva initiativ att omvandla hästdjurs och kaniners välfärd i hela EU

Avsikten med initiativet är dels att grundläggande riktlinjer för hästdjursskötsel ska framarbetas och spridas i hela EU. I utkastet föreslås bland annat att konsumenter och turister ska kunna välja företag med hög välfärd för hästar. Därtill ska finansieringsmekanismer för mindre gårdar med bra välfärd för hästdjur skapas.

– Jag vill förbättra och förstärka de regler som redan finns och bekämpa den okunskap som finns genom att sätta ihop vägledning baserad på bästa praxis i hela Europa, sa den brittiska EU-parlamentarikerna Julie Girling, som initierat resolutionen.

Resolutionen baserar sig på studien ”Removing the Blinkers: The health and welfare of European equidae in 2015” som organisationerna World Horse Welfare och Eurogroup for Animals har tagit fram.Rapporten identifierade ett antal viktiga djurskyddsproblem, bland annat att hästar ofta hålls i olämpliga miljöer och att det finns en kunskapsbrist hos hästdjursägare.

Europaparlamentets jordbruksutskott gav också sitt stöd för att skydda och förbättra välfärden för Europas 320 miljoner kaniner som hålls för livsmedelsproduktion. För närvarande tillbringar över 99 % av kaninerna sina liv i små, karga burar, oförmögna att utföra sina naturliga beteenden. Tyvärr antogs inte ändringsförslaget i rapporten som innehöll artspecifik lagstiftning, men arbetet fortsätter för att försöka få förslaget godkänt i Europaparlamentets plenum inom ett par veckor.

– Att hålla levande, kännande varelser i bur hör entydigt historien till, men det tycks fortfarande krävas ihärdigt arbete för att kunna sätta en punkt för detta, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Bakgrundsinformation

Eurogroup for Animals är representativ sammanslutning av ledande djurskyddsorganisationer på EU-nivå. Det samlar 53 medlemsorganisationer som spänner över 25 EU-länder och Norge, Serbien, Schweiz och USA. Djurens Rätt samarbetar med Eurogroup for Animals och Djurens Rätts förbundsstyrelseordförande, Camilla Björkbom, är styrelseledamot i samarbetsorganet.

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg

Ansvarig för internationella frågor
Dela: