Djurens Rätt
28 August 2014

Djupdykning i Djurens val: Djurförsök

"Till Konungen – Häri protesterades mot att kaniner skulle tvångsrökas i samband med undersökningar på "Statens Institut för Folkhälsa" rörande skyddsfilters inverkan vid cigarrettrökning". I Djurens Rätts tidning nr 1/1964 beskriver årsberättelsen hur man skickat skrivelser till alla från påven till kungen för att protestera mot de plågsamma djurförsöken.

I Sverige börjas varje år djurförsök på i genomsnitt en miljon djur. Då är provfiske inte medräknat, som varje år omfattar 4,5–7,5 miljoner fiskar. Djurförsök används inom många olika forskningsområden, i undervisningssyfte och inom bland annat läkemedelsindustri. Då försöken innebär alltför stora risker, skador eller för stort lidande för att kunna göras på människor, har djur använts istället. Man har helt enkelt inte ansett det etiskt försvarbart att göra försöken på människor. Djurens Rätt har alltid arbetat för att lyfta fram att det inte heller är etiskt försvarbart att göra dessa försök på andra djur. Liksom oss människor så känner djuren också smärta och lidande.

Djurens Rätts politiska arbete har de senaste åren handlat om att arbeta för skärpt djurförsökslagstiftning (EU har beslutat om ett nytt försöksdjursdirektiv och det har inarbetats i svensk lagstiftning), att det måste satsas mer pengar på forskning för att utveckla alternativ och att det ska skapas förutsättningar så att det i Sverige kan bedrivas ett arbete för att minska antalet djurförsök och minska lidandet för de djur som utnyttjas i djurförsök. Målet är att avskaffa alla djurförsök som inte är i djurens intresse.

Detta innebär dock inte att vi är emot vetenskaplig eller medicinsk utveckling. Det finns idag sofistikerade alternativ som har ersatt vissa djurförsök. Dessa metoder är ofta baserade på mänskliga celler, eller utgår från mänskliga modeller eller data. Därför kan de vara väldigt bra på att förutsäga effekter på människan.

Djurens Rätts politiska krav

  • I början av 2014 beslutade riksdagen att det ska bildas ett 3R-center vid Jordbruksverket. Det rör sig om ett kompetenscentrum för att ersätta, begränsa och förfina (minska lidandet) användningen av djurförsök. Men Jordbruksverket har inte de pengar som behövs för att finansiera 3R-kompetenscenter och har därför i budgetunderlag till regeringen begärt 10 miljoner kronor för det. Enligt Djurens Rätt är det nödvändigt att regeringen avsätter minst 10 nya miljoner kronor för finansiering av ett 3R-center. Om det ska finansieras inom Jordbruksverkets nuvarande budget är det stor risk för att det leder till att deras befintliga djurskyddsarbete försämras samtidigt som ett kompetenscenter inte ges resurser tillräckligt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
  • Att regeringen ska utarbeta en handlingsplan för hur djurförsöken ska minskas.
  • Att statens anslag för utveckling av alternativ till djurförsök måste öka kraftigt. De 13 miljoner kronor som nu avsätts är viktiga för de projekt som får anslag, men pengarna räcker bara till några få projekt.
  • Att en av forskarledamöterna i de djurförsöksetiska nämnderna ska ha kompetens om etologi, en ska kompetens om alternativ och en ska ha veterinärmedicinsk kompetens som är objektiv i förhållande till det som prövas.

Djurens Rätt uppmanar nu Sveriges ansvariga politiker att under supervalåret 2014 lyssna till svenska folkets röst. Som väljare kan du, utöver att som konsument välja bort djurtestade kosmetika- och hygienprodukter, höra av dig till våra folkvalda politiker och visa att arbetet mot djurförsök måste få större uppmärksamhet och resurser.

Dela: