Djurens Rätt
02 September 2014

Djupdykning i Djurens val: Djurvänlig konsumtion

När Lennart står vid grytorna vankas det vegetarisk festmat såväl till vardags som till fest. "Vi avstår inte från något. Det är den som sitter fast i det gamla köttänkandet som avstår från en del av livets goda!" Så lät det när Marianne och Lennart Eriksson intervjuades om vegetarisk mat i Djurens Rätts tidning nummer 4 /1993.

Djur utnyttjas för att det finns en efterfrågan på djurprodukter, något som djurindustrin ser till att stimulera och underhålla genom ständig marknadsföring. Djurens Rätt lägger stor fokus på att du som konsument ska kunna göra djurvänliga val när du handlar kläder och mat. Ju fler som efterfrågar produkter som inte kommer från djurindustrin, desto bättre kommer tillgången på och utbudet att bli. Därför uppmuntrar vi konsumenter att ställa krav på företagen att de tar sitt etiska ansvar för djurens skull. Och mycket av det kan underlättas om våra politiker ställer bättre krav på djurindustrin och ser till att den nuvarande djurskyddslagstiftningen efterlevs.

Mer vegomat inom offentlig sektor

Som konsument kan du välja djurvänliga produkter när du själv går och handlar i butiken. Men när det kommer till maten som serveras i skolor och inom den övriga offentliga sektorn så har politikerna stort inflyttande över vad som serveras. Sverige och EU har tillsammans vissa regler som gäller vid inköp för att bäst ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med våra skattemedel. Det innebär att alla leverantörer ska få chansen att vara med vid upphandlingar som sker vid offentliga myndigheter. EU-parlamentet antog i januari 2014 tre nya direktiv för offentlig upphandling varav ett handlar om offentlig sektor. Kortfattat så innebär det bland annat att upphandlande myndigheter får större möjligheter att väga in hänsyn till miljö och djurskydd.

Politiska krav

  • Politiker på både lokal och nationell nivå kan göra mycket för djuren genom att främja vegansk mat inom den offentliga sektorn.

Lär mer om djurvänlig matkonsumtion här: www.djurensratt.se/vara-fragor/djurvanlig-konsument/livsmedel.

Vill du få tips på god vegomat och lära dig vad du kan använda istället för kött- och mejeriprodukter? Kolla in vår blogg Vegokoll: www.vegokoll.se.

Se vad riksdagspartierna svarade på frågor om minskad köttkonsumtion i enkätundersökningen som Djurens Rätt genomförde under våren 2014:www.djurensratt.se/riksdagsval2014/partisvaren/djur-i-livsmedelsindustrin.

Se vad de svarade angående djurskyddskrav i offentlig upphandling:www.djurensratt.se/riksdagsval2014/partisvaren/myndigheter.

Dela: