Djurens Rätt
20 March 2020

Djur far illa när djurtransporter blir stående under coronakrisen

Här kan du läsa brevet till EU-kommissionen och till EU:s jordbruks- och fiskeråd

Djurens Rätt har också uppmärksammat landsbygdsminister Jennie Nilsson, CVO Håkan Henriksson och EU-kommissionär Ylva Johansson på brevet och uppmanat dem att agera för att minska djurs lidande i samband med djurtransporter särskilt i den akuta situation som råder just nu vad gäller djurtransporter mellan EU-länder och till länder utanför EU, med anledning av COVID-19.

I Guidelines for border management measures, publicerade den 16 mars, insisterar kommissionen på att djurtransporter mellan medlemsstaterna måste fortsätta trots de allvarliga problem som uppstått med anledning av COVID-19.

- Fortsatta transporter av djur över gränserna innebär mycket allvarliga djurvälfärdsrisker. EU och medlemsländerna måste visa att de tar djurskydd och djurs behov på allvar genom att se till att exporter av djur stoppas snarast, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Några exempel på hur situationen drabbar djuren just nu är att djurtransporter hindras från att ta sig in i Kroatien, lastbilar med djur blir stående i långa köer vid gränser mellan medlemsstater och vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet. Det är 40 kilometer långa köer vid gränsen mellan Litauen och Polen, djur drabbas av väntetider på omkring 18 timmar.

Djurens Rätt uppmanar EU-kommissionen och rådet

  • Ställ in all export av levande djur i transporter på väg och till havs till länder utanför EU.
  • Ställ in alla djurtransporter som är längre än 8 timmar, mellan medlemsländer.
  • Fram tills att djurtransporterna ställs in är det av högsta vikt att EU-kommissionen och medlemsstaterna säkerställer en snabb kommunikation mellan CVOs och nationella kontaktpunkter så att långa köer och väntetider kan undvikas.
Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: