Djurens Rätt
07 January 2014

Djurens parti bildas i Sverige

Djurens parti skriver på sin webbsida  www.djurensparti.seatt de vill föra in djurperspektivet in i politiken, främst i Sverige men vid behov också internationellt och på EU-nivån. Förebilden är det nederländska Partij voor de Dieren, som sedan ett par år sitter med i landets parlament. Djurens parti ser sig som "ett ombud för djuren som själva kan inte representera sig i politiska sammanhang där förutsättningar för deras liv och livskvalitet beslutas".

Djurens Rätt kommer att träffa representanterna från Djurens parti framöver för att diskutera ambitioner och politik, och har i dagsläget inte utformat ett ställningstagande till partiet, mer än att vi delar deras önskan att föra in djurens perspektiv i politiken.

Bakom partiet finns i dagsläget två namn, Johanna Parikka Altenstedt och Jonas Paulsson, talesperson för initiativet Köttfri måndag i Sverige, och man samlar just nu in de 1 500 namnunderskrifter som krävs för att kunna registrera partiet hos Valmyndigheten. Att skriva under innebär inte att man vare sig blir medlem i partiet eller att man måste rösta på dem i ett senare skede.

Den som vill möjliggöra för Djurens parti att registrera sig hos Valmyndigheten ska skriva ut och fylla i detta dokument:www.val.se/pdf/202_3%20Namnunderskrifter_webb.pdf. Ifyllt skickas det till Johanna Parikka Altenstedt, Mariagatan 9, 223 52 Lund, gärna senast 1 februari.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: