Djurens Rätt
07 October 2019

Djurens Rätt - 137 år på djurens sida

Djurens Rätt bildades - under namnet Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet bildades - den 7 oktober 1882 på Stockholms slott av kommersrådet Johan Christopher Lembcke på inbjudan av prinsessan Eugénie. Några dagar senare, den 11 oktober, hölls den nybildade organisationens konstituerande sammanträde på Hotell Rydberg vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.

Lär dig mer om Djurens Rätts historia

Idag är Djurens Rätt Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 45 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Lär dig mer om organisationen idag

Under 2019 har en ny lag som förbjuder elefanter och sjölejon på cirkus trätt i kraft, en ny djurskyddslag började gälla 1 april och Lex Maja blev verklighet. Andra aktuella frågor just nu är ett  förbud mot hönsburar, minskad köttkonsumtion och mer pengar till djurfri forskning är.

Läs om fem viktiga frågor för djuren just nu

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: