Djurens Rätt
20 October 2017

Djurens Rätt anmäler åter Paolo Macchiarini för brott mot djurskyddslagen

​I mars i år skickade Djurens Rätt in en åtalsanmälan om misstanke om djurplågeri, alternativt brott mot djurskyddslagen, för djurförsök som utförts av KI-forskaren Paolo Macchiarini. Försöken som vi anser strider mot djurskyddslagen på ett flertal punkter - bland annat saknas journaler och försök där djurens utsatts för kraftigt lidande har fått fortgå trots att de borde ha avbrutits.

Här kan du läsa mer om den tidigare anmälan

Den anmälan lades ner av en åklagare, men idag har Djurens Rätt skickat in ytterligare en anmälan mot Paolo Macchiarini avseende djurplågeri och brott mot djurskyddslagen i samband med djurförsök.

– Det är oerhört viktigt att ansvariga ställs till svars när en djurförsöksetisk ansökan inte följs. Annars är systemet helt verkningslöst. Vi kommer att fortsätta kämpa för försöksdjuren och för att få det här prövat, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Macchiarini har under åren 2013 till 2016 utan tillräckligt etiskt godkännande utfört experiment på ett flertal djur (råttungar). Djurens Rätt anser att han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utsatt djuren för ett svårt och utdraget lidande. T.ex. har bitar av matstrupen opererats bort från djuren, vilket har gjort att de har haft svårt att äta och dricka och att andas. En del djur tappade nästan hälften av sin kroppsvikt i experimenten, vilket är att betrakta som extremt.

Värt att notera är att Karolinska Institutet, där djurförsöken utfördes, inledde en egen undersökning om hur försöksdjurhanteringen ser ut EFTER det att Djurens Rätt bad om att få ut handlingar (som i många fall är försvunna) om djurförsöken.

Här kan du läsa hela vår nya anmälan

Sverige - satsa mer på djurfri forskning!

Nederländernas regering har gått ut med en plan om att till år 2025 fasa ut djurförsök som görs för så kallade dokumentationsstudier (studier som det finns internationella dokumentationskrav för). Det ska också utarbetas 10-årsplaner för minskning av djurförsöken inom olika grundforskningsområden. Nederländarnas regering efterlyser samarbete med andra länder. Här kan Sverige fylla en viktig roll!

Sverige bör utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök och handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden. Sverige bör bli ledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning.

Skriv under vårt upprop där vi uppmanar regering och riksdag att satsa mer på djurfri forskning

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: