Djurens Rätt
29 March 2019

Djurens Rätt anmäler Guldfågeln för brott mot djurskyddslagen

Veterinärer vid Livsmedelsverket larmade redan i början av 2018 om att omkring 1 800 kycklingar varje dag skadas vid transporter till Guldfågelns slakteri. Både Guldfågeln och länsstyrelsen har känt till detta omfattande djurskyddsproblem, men ändå har ingenting hänt för att skona kycklingarna från onödigt lidande.

– Djurskyddslagen säger uttryckligen att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, samt att de ska skonas från onödigt lidande när de transporteras till slakt. Det är tydligt att kycklingarnas situation inte tas på allvar när händelser som dessa inte leder till mer omedelbara och konkreta åtgärder från Guldfågeln trots att situationen har varit känd sedan länge. Därför lämnar vi idag in en polisanmälan, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt.  

Djurens Rätt anmäler Guldfågeln för brott mot djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. Guldfågelns slakteri hanterar 100 000 kycklingar om dagen vilket gör det svårt att se till varje enskild individs bästa, något som djurskyddslagen kräver.

– Det bästa för att minska kycklingarnas lidande är att välja bort dem från tallriken. Men att djurskyddslagen följs och kycklingarna inte utsätts för en både plågsam och stressande process innan slakt är det minsta vi kan begära. Guldfågeln hävdar att djuromsorgen är en viktig fråga för dem, det är dags att visa det, säger Benny Andersson.

Detta har hänt

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: