Djurens Rätt
09 March 2022

Djurens Rätt anmäler Sveriges Grisföretagare till Konkurrensverket

Enligt Sveriges Grisföretagare finns det just nu ett stort överskott på kött inom den europeiska marknaden och priserna på griskött pressas därför nedåt. Den naturliga följden av detta borde vara att vissa företag inte klarar av prispressen och därför behöver ställa om. Det skulle innebära att marknaden reglerar sig och följaktligen att färre grisar föds upp till ett liv i grisfabriker, samt ökat utrymme till produktion av hållbar, växtbaserade livsmedel. 

Sveriges Grisföretagare ser dock en möjlighet att genom prissamarbete undkomma konkurrens. Genom att företagen gemensamt beslutar sig för att inte pressa priserna nedåt vill de undvika att konkurrera ut varandra. Överproduktionen av griskött och överetableringen av grisproducenter kan därmed bestå. 

Samtliga företag ska följa gällande konkurrensrätt, både i Sverige och i övriga EU-länder. Därför skickar vi nu in en anmälan så att Konkurrensverket kan granska branschorganisationens agerande, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Hårt snedvriden marknad till animaliesektorns fördel

Livsmedelssektorn präglas idag av en hårt snedvriden konkurrens till animaliesektorns fördel. Den snedvridna konkurrensen leder till överproduktion av animaliska livsmedel och att omställningen till hållbar växtbaserad mat fördröjs. Den snedvridna konkurrensen har flera anledningar. En av dessa är att animalisektorn ges omfattande bidrag både från EU och från de nationella regeringarna. Ytterligare en anledning handlar om att animaliesektorn inte står för sina externa kostnader i form av miljöpåverkan och överträdelser av djurs rättigheter. Djurens Rätt riktar nu ljuset mot konkurrensbegränsande samarbeten som verkar förekomma inom animaliesektorn och som ytterligare kan snedvrida marknaden.

Istället för att ge konstgjord andning till animalieindustrin bör vi accelerera omställningen till långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Det skulle gynna och stärka det svenska lantbruket, menar Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Omställningen akut

Förädling av växtbaserade proteiner och en ökad produktion av växtbaserad mat i Sverige har potential att stärka svensk livsmedelsproduktion. En allt större andel av den svenska befolkningen vill äta mer växtbaserad mat, enligt Axfoods Vegobarometer för 2022. Samtidigt visar en ny rapport från FNs klimatpanel IPCC att behovet av omställningen är akut. 

Här kan och bör Sverige ligga i framkant, därför bör vi inte se mellan fingrarna när animalieindustrin vill komma runt regelverken, menar Camilla Bergvall. 

Förädling av växtbaserade proteiner och en ökad produktion av växtbaserad mat i Sverige har framtiden för sig, vilket även Lantbrukarnas Riksförbund har uppmärksammat. För att möjliggöra omställningen krävs omställning från dagens överproduktion av animaliska livsmedel till ökad produktion och konsumtion av växtbaserad mat. 
 

För att möjliggöra och påskynda omställningen vill Djurens Rätt bland annat att:

  • Konkurrensvillkoren för växtbaserad mat och för animaliska produkter blir likvärdiga
  • Köttkonsumtionen halveras inom offentlig sektor till 2030
  • Striktare djurskyddskrav ställs vid upphandling av animaliska livsmedel inom offentlig sektor
  • Konkreta och mätbara mål för ökad produktion och konsumtion av växtbaserad mat införs i den svenska livsmedelsstrategin

Läs anmälan här.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: