Djurens Rätt
07 October 2022

Djurens Rätt anmäler SweDish Pork för vilseledande reklam

I en stor annons i Stockholms tunnelbana vill SweDish Pork med “näringsbollar” av 100 % griskött få konsumenten att sluta med vitamintillskott, och istället äta griskött. Konceptet SweDish Pork ägs av Sveriges Grisföretagare som representerar Sveriges grisfabriker, och de vill öka konsumtionen av svenskt griskött. Det framgår inte i reklamen. 

Djurens Rätt har nu anmält reklamen till Reklamombudsmannen då den både är vilseledande och ohederlig. 

– Den här reklamen är både befängd och ohederlig. Vi behöver inte äta mer griskött i Sverige idag, tvärtom behöver vi välja mer vego - för djuren, klimatet och folkhälsan. Grisarna i de föreslagna “näringsbollarna” gasas ihjäl av ångestframkallande koldioxid, och har aldrig fått vistas utomhus, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Djurens Rätts motivering:

Djurens Rätt ser reklamen som vilseledande och ohederlig, då den utnyttjar konsumenters vilja att äta näringsriktigt med information som går emot myndigheternas kostråd.

Det finns inga köttbullar av 100 % rent griskött idag, och SweDish Pork har inte heller lanserat sådana “näringsbollar” i samband med kampanjen. Annonsen ger sken av det finns tillskott av 100 % griskött, som kan tas istället för andra former av kosttillskott. Annonsens underliggande syfte får antas vara att marknadsföra griskött överlag, inte “näringsbollarna” som visas i bild.

Det som gör annonsen mer besvärande är att SweDish Pork inte är vilken aktör som helst, utan de ägs av Sveriges Grisföretagare som utåt sett vill framstå som en seriös aktör men till synes använder SweDish Pork-varumärket för att att kunna marknadsföra svepande generaliseringar och direkta felaktigheter.

Det är inte första gången Sveriges Grisföretagare får kritik för sitt agerande. Djurens Rätt anmälde tidigare i år Sveriges Grisföretagare till Konkurrensverket för de misstänktes för att ingå prissamarbeten i strid mot konkurrensrätten.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: