Djurens Rätt
18 April 2014

Djurens Rätt anmäler transporter av levande havskräftor i kartonger

Bohuslänningen var den tidning som först skrev om den nya metoden att transportera levande kräftor. Kräftorna placeras en och en, stående med stjärten neråt och klorna uppåt, i kartonger. Kartongerna läggs sedan ner i stora tankrar med vatten. På detta sätt kan kräftorna hållas tills att priset på dem går upp, och dessutom klarar de då, enligt tidningen, längre kyltransporter, så långt som till Italien.

Djurens Rätts uppfattning är att denna hantering inte är förenlig med svensk djurskyddslag, bl.a. utifrån att transporterna begränsar djurens förmåga att röra sig under potentiellt långt tid, och har därför anmält hanteringen till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Enligt Jordbruksverket omfattas kräftdjur av djurskyddslagen när de befinner sig i fångenskap.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: