Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/EU_parlamentet_Strasbourg_3
04 July 2023

Djurens Rätt anordnade djurskyddsmingel inför regeringens djurskyddskonferens

Som en del av ordförandeskapet i EU:s ministerråd anordnade Sveriges regering den 30 juni en djurskyddskonferens vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Syftet med konferensen var att uppmärksamma ny forskning och belysa förväntningar, möjligheter och utmaningar kopplade till EU:s nya djurskyddslagstiftning. I samband med denna konferens bjöd Djurens Rätt in till ett djurskyddsmingel tillsammans med Eurogroup for Animals och dess svenska medlemsorganisationer.

EU-kommissionen kommer innan årsskiftet presentera förslag till ny djurskyddslagstiftning. Som en del av Sveriges program under ordförandeskapet i EU:s ministerråd anordnades därför en djurskyddskonferens för att diskutera olika aspekter kopplade till detta. I programmet låg mycket fokus på konkurrenskraft och huruvida vi har råd att förbättra djurens situation. Djurens bästa stod med andra ord inte i centrum, landsbygdsministern var inte närvarande och till lunch serverades kyckling.

För att prioriteringarna för den nya EU-djurskyddslagstiftningen även skulle diskuteras ur ett djurrätts- och djurskyddsperspektiv anordnade Djurens Rätt, tillsammans med Eurogroup for Animals och dess svenska medlemsorganisationer, ett djurskyddsmingel som ägde rum kvällen innan konferensen, även det i Uppsala.

Det var en fantastisk känsla att få samla de mest etablerade och kraftfulla organisationerna som arbetar för djuren i Sverige och Europa under en kväll. Tillsammans med myndigheter, forskare och politiskt engagerade diskuterade vi hur den nya djurskyddslagstiftningen kan göra skillnad för miljontals djur i EU, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Under kvällen anordnades ett panelsamtal med Jytte Guteland, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och tidigare EU-parlamentariker, Reineke Hameleers, CEO för Eurogroup for Animals, Christian Juliusson, tjänsteman vid EU-kommissionens direktorat för hälsa- och livsmedelssäkerhet, Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, och Bo Algers, professor emeritus vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU. Modererade samtalet gjorde Jens Holm, tidigare Europaparlamentariker och riksdagsledamot från Vänsterpartiet.

Detta är ett stort år för djuren i Europa. Vårt nätverk av organisationer arbetar outtröttligt för att sätta djurskydd på dagordningen, och det är fantastiskt att se sådana diskussioner äga rum inom sådana forum, för att säkerställa en ambitiös reform som inte lämnar något djur bakom sig, säger Reineke Hameleers, CEO för Eurogroup for Animals.

Djurskyddskonferensen anordnades under den sista dagen av det svenska ordförandeskapet där Spanien nu tagit över stafettpinnen. Utöver helgens konferens har det under det gångna halvåret även anordnats ett möte med medlemsländernas chefsveterinärer i Varberg. Men utöver dessa två evenemang har djurskyddsfrågorna inte fått mycket utrymme och landsbygdsminister Peter Kullgren har i sin roll som ordförande för ministerrådets rådskonstellation AGRIFISH helhjärtat gått in i en neutral roll som medlare när djurfrågor som djurtransporter och pälsdjursfarmning stått på agendan.

Det ska bli spännande att se hur Sveriges regering agerar utanför ordföranderollen, när de måste ta tydligare ställning. Innan årsskiftet presenterar EU-kommissionen förslag på ny djurskyddslagstiftning, och Djurens Rätt förväntar sig att regeringen med landsbygdsministern i spetsen spelar en aktiv roll i att ro ambitiösa förslag i hamn, avslutar Camilla Bergvall.

F.v. Jens Holm, Christian Juliusson, Jytte Guteland, Camilla Bergvall, Reineke Hameleers och Bo Algers under panelsamtalet den 29 juni. Foto: Djurens Rätt
Paneldeltagarna under EU-minglet i Uppsala
Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Genom politiskt påverkansarbete gör Djurens Rätt skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: