Djurens Rätt
27 November 2019

Djurens Rätt begär överprövning av nedlagd utredning mot Guldfågeln

I april 2019 anmälde Djurens Rätt Guldfågeln AB för brott mot djurskyddslagen gällande de brutna vingarna. I oktober kom det kritiserade beslutet att utredningen skulle läggas ned. Beslutet gäller både det stora antalet kycklingar med brutna vingar som kom in till slakteriet på Öland under 2018, och de nio kycklingar som skållades levande. Eftersom djurskyddslagen ska tolkas på individnivå och fallen absolut kan anses vara onödigt lidande så bör händelserna i normala fall ses som brott mot djurskyddslagen. Åklagaren instämmer i att det går emot djurskyddslagstiftningen, men lägger ändå ned utredningen.

"Hanteringen av slaktkycklingar på Guldfågeln är en fabriksartad hantering som egentligen går emot djurskyddslagstiftningen som är individbaserad. Hanteringen är dock accepterad av myndigheter". Åklagaren hänvisar i sitt beslut också till Guldfågelns egen utredning som visat att slakteriets verksamhet "trots allt är en av de bästa i landet och mycket bättre än övriga länders hantering".

I andra situationer ges inte undantag om straff när misstänkta personer eller företag gjorde fel men inte menade illa. Nyligen kunde vi höra om en djurtransportör som blivit dömd till brott mot djurskyddslagen efter att ha bidragit till att tre grisar dött av värmeslag, samma år som händelserna på Guldfågelns slakteri. Det är även samma åklagarkammare i Kalmar som haft hand om de olika ärendena, men besluten ser helt olika ut. Det ställer frågan om kycklingindustrin faktiskt står utanför lagen.

– Det borde vara självklart att lagen ska gälla lika för alla, men detta visar att så inte är fallet. Att åklagaren säger att hanteringen av kycklingarna strider mot djurskyddslagen men trots det lägger ner förundersökningen är anmärkningsvärt. Det visar att den svenska djurskyddslagen gör undantag för djur som på pappret ska skyddas mot onödigt lidande, men som kan skållas levande och hanteras ovarsamt utan konsekvenser. Därför skickar vi nu in en överprövning, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande på Djurens Rätt.

En överprövning av fallet innebär att polis- eller åklagarmyndigheten blir skyldiga att se till att pröva ärendet av en annan åklagare. Om de hittar fel i det första beslutet så kan det leda till åtal av de misstänkta. Om åtal väcks kommer ärendet hanteras vid en rättegång.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: