Djurens Rätt
05 January 2015

Djurens Rätt blir Min rätt i reklamkampanj under januari

Djurens Rätts reklamkampanj kommer att syns i Stockholms tunnelbana och på nätet under de inledande veckorna av 2015. Den kommer lite längre fram också att gå i Göteborgs lokaltrafik.

Kampanjen har två målsättningar. Dels att stärka organisationen genom att få fler månadsgivare. Djurens Rätt är helt beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Liksom, naturligtvis, att lyfta frågan om djurs rättigheter. Det är därför vi använder formuleringen "Min rätt" i kampanjen som vi hoppas ska få många att tänka till.

Det som skiljer Djurens Rätt från många andra organisationer som arbetar med djurfrågor är att vi ser individen i kollektivet som vi kallar djur. Vi arbetar för varje ko, för varje gris. För alla kännande varelser rätt att få leva sitt liv utan förtryck, tvång eller utnyttjande. Det låter som självklara rättigheter, men ändå gäller detta inte alla individer - för dem som exempelvis går på fyra ben eller lägger ägg ser förutsättningarna väldigt annorlunda ut.

Djur är liksom människor kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djurens Rätt kan aldrig acceptera att vi ser på djuren som varor, som ting för människor att utnyttja efter eget godtycke. Djurens Rätt vill vara djurens och djurets röst i samhället och försvara deras rättigheter. Det är därför vi använder formuleringen "Min rätt" om kon och grisen som syns i vår reklamkampanj.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: