Djurens Rätt
19 April 2014

Djurens Rätt deltar i lansering av djurförsökskampanj med sikte på EU-valet

På morgonen den 19 mars deltog Djurens Rätt när European Coalition to End Animal Experiments, som Djurens Rätt är en del av, lanserade sin EU-valkampanj i Rom. Målsättningen är att förändra situationen för djuren i EU:s försökslaboratorier.

EU-valet äger rum från den 22 maj till 25 maj, i Sverige är det den 25 maj, och European Coalition to End Animal Experiments uppmanar politikerna att ställa sig bakom fyra grundläggande krav som gäller djurförsök inom EU:

  • Ett förbud mot djurförsök för hushållsprodukter inom EU – på samma sätt som djurförsök för kosmetika förbjöds i mars 2013.
  • Utökade investeringar i alternativ till djurförsök – 80 miljoner euro om året bör satsas på att utveckla alternativ till djurförsök, en minimal del av den totala summa som EU investerar i forskning.
  • En stopp för de mest plågsamma djurförsöken i EU – EU-direktiv 2010/63/EU definierar vilka djurförsök som bedöms som extra plågsamma för djuren.
  • Att det sätts ett mål för med hur mycket djurförsöken i EU ska minska – 11,5 miljoner djur användes i djurförsök under 2011, antalet djur som utsätts under 2014 måste vara betydligt färre.

De fyra kraven kommer att spridas till partier och kandidater inom EU, så även Sverige.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: