Djurens Rätt
07 June 2012

Djurens Rätt deltar i överlämning av en miljon namnunderskrifter mot långa djurtransporter

Under mötet med kommissionär Dalli överlämnas de 1 103 248 namnunderskrifter som djurrättsorganisationerna i Europa samlat in för en 8-timmars gräns för djurtransporter i EU.

– Det är en viktig milstolpe i vårt gemensamma arbete för en tidsgräns för djurtransporter i EU. Mer än en miljon EU-medborgare vill se ett slut på de plågsamma och skräckfyllda transporter som idag kan pågå i upp till 28 timmar, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Den 15 mars ställde sig EU-parlamentet bakom en 8-timmarsgräns för djurtransporter i Europa. Frågan ligger nu hos kommissionen.

Överlämnandet av namnlistorna till kommissionär John Dalli sker utanför EU-kommissionens byggnad i Bryssel, torsdagen den 7 juni kl. 9.15.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: