Djurens Rätt
16 November 2018

Djurens Rätt deltog i uppvaktning av Naturvårdsverket - dags att skrota förslaget om pilbågsjakt

I somras kom Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om jaktmedel, i vilka jakt med pil och båge föreslås bli tillåtet i Sverige.

Förslaget har mött kraftig kritik och i september överlämnade Djurens Rätt nästan 40 000 namnunderskrifter till regeringen från personer som skrivit under uppropet för att stoppa bågjakten.

Och idag var Djurens Rätt en av de organisationer som deltog i en uppvaktning av Naturvårdsverket med anledning av förslaget. Övriga organisationer som deltog var Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, Svenska Djurskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen.

– Mötet var konstruktivt och givande, och vi hoppas på ett positivt besked i slutet av november när beslutet om bågjakten ska presenteras, sa Camilla Björkbom, Djurens Rätts förbundsordförande, efter mötet.

I samband med överlämningen överlämnades också en gemensam skrivelse från de fyra organisationerna. Skrivelsen avslutas med:

"Det är vår förhoppning av Naturvårdsverket inte accepterar några andra jaktmetoder än de som är vetenskapligt fastlagt som effektivast, snabbast och skonsammast för de jagade djuren. Mot ovanstående bakgrund anser vi att förslaget om bågjakt bör avskrivas i sin helhet."

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: