Djurens Rätt
10 December 2021

Djurens Rätt deltog när Sveriges kulturminister mottog avsiktsförklaringen

Under lanseringseventet i Livrustkammaren hölls bland annat samtal med demokratiambassadör Emma Frans och tal av kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Med hjälp av avsiktsförklaringen, som under kvällen överlämnades till den nytillträdda ministern, har civilsamhället både formulerat sitt demokratiska ansvarstagande och slagit fast sin unika roll för demokratin, såväl nu som för 100 år framåt.

Arbetet med framtagandet av avsiktsförklaringen “Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati” genomfördes genom en rad “demokratilabb” under våren 2021 – ett koncept där deltagare från civilsamhället under kreativa former, har analyserat och satt ord på vad civilsamhället är och vill vara för en stark demokrati.

Djurens Rätt, som bildades 1882, bjöds in till arbetet i egenskap av en av Sveriges äldsta folkrörelser. Organisationen har varit med om stora demokratiska omvälvningar i Sverige, och erfarenheterna av att samla engagemang och se ett starkt civilsamhälle växa fram är därmed stora. Under demokratilabben bidrog Djurens Rätt med både historiska och framåtblickande perspektiv på civilsamhällets roll i demokratin.

– Civilsamhället är en oerhört viktig del för en stark demokrati och därför var det en självklarhet för oss att ställa oss bakom avsiktsförklaringen. Djurens Rätt har en lång historia av att möjliggöra engagemang genom demokratiska påverkansmetoder som gör verklig skillnad för djuren, säger Tina Hogevik, andre vice ordförande för Djurens Rätt som var på plats under eventet.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter och Tina Hogevik från Djurens Rätt pratar om hur vi i civilsamhället är en viktig del för en stark demokrati.
Bild: Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (t.v.) och Tina Hogevik  från Djurens Rätt (t.h.) pratar om hur vi i civilsamhället är en viktig del för demokratin.

Demokratilabben tog avstamp i de sex principer som regeringen förhåller sig till för att skapa långsiktighet och förutsägbarhet i relationen till det civila samhället; dialog, kvalitet, mångfald, öppenhet och insyn, långsiktighet samt självständighet och oberoende. Utifrån dessa principer kunde deltagarna hitta fram till såväl förutsättningar som utmaningar och behov för att fortsatt kunna bidra till en stark demokrati i Sverige.

– I avsiktsförklaringen lyfts särskilt fram civilsamhällets unika förmåga att stärka människors delaktighet i samhället. För Djurens Rätt är det viktigt att förvalta människors engagemang på ett konstruktivt sätt med låga trösklar in i organisationen och att möjliggöra olika engagemangsformer som passar olika människor, avslutar Tina Hogevik.

Läs mer om Djurens Rätts deltagande i avsiktsförklaringen: https://www.djurensratt.se/blogg/djurens-ratt-undertecknar-avsiktsforklaring-en-stark-demokrati

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: