Djurens Rätt
07 September 2022

Djurens Rätt deltog under Klimatfestival

Anledningarna till att montera ner djurfabrikerna är många. Först och främst skulle det göra skillnad för djuren som idag lever hela sina liv i dem, men det finns även fördelar såsom minskade utsläpp, mindre risk för pandemier, minskad antibiotikaresistens och ökad folkhälsa.

När vi pratar om tunga ödesfrågor som klimatförändringar, pandemier och antibiotikaresistens får vi inte glömma bort att bristfällig djurhållning är en röd tråd dem emellan. Och givet detta är det förbryllande hur lite utrymme djurpolitiska frågor fått i valrörelsen. De lyser med sin frånvaro i såväl debatter som valkompasser trots att djurskyddsfrågor är viktiga för 4 av 10 väljare vid val av parti, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Fyra viktiga argument till att montera ner djurfabrikerna:

  • Det är omöjligt att säkerställa ett gott djurskydd när hundratusentals djur trycks in i trånga fabriker och slaktas på löpande band. Bara på Kronfågels slakteri utanför Katrineholm slaktas drygt en miljon kycklingar varje vecka. Det säger sig själv att hänsyn till varje individ inte kan tas i det tempot. Detta trots att djurskyddslagen säger att djur har rätt till naturligt beteende och att skyddas från onödigt lidande. För att djurskyddslagen ska vara mer än tomma ord måste antalet djur i fabrikerna minska både drastiskt och omgående.
     
  • Kött är den livsmedelsgrupp med störst negativ klimatpåverkan. Tillsammans med mejeriprodukter orsakar produktionen av kött mer än hälften av jordbrukets totala mängd växthusgasutsläpp (1), och mer än 80 procent av världens jordbruksmark används till djurhållning även om det bara motsvarar 18 procent av vårt kaloriintag (2). En vanlig fördom är att just kycklingindustrin skulle vara mer miljövänlig, men det stämmer helt enkelt inte. Kycklingproduktion genererar upp till tio gånger mer växthusgasutsläpp än motsvarande växtbaserade proteinalternativ (3)(4). En kyckling äter tre till fyra kilo foder för varje kilo ätbart kött - foder som hade kunnat förädlas till växtbaserade livsmedel direkt istället.
     
  • Djurfabriker, både i Sverige och i andra länder, är en tickande bomb för nya smittutbrott och pandemier. Vi ser löpande hur djur får avlivas på grund av olika smittoutbrott, och vi kan inte tro att vi kan fortsätta som vanligt utan att drabbas av nya sjukdomar som har sin orsak i hur vi behandlar djur.
     
  • Drygt två tredjedelar av antibiotikaresistensen uppkommer till följd av bristfällig djurhållning, och år 2050 väntas fler människor dö av antibiotikaresistens än av cancer (5). Antibiotikaresistensen kommer kosta samhället otroliga summor och tiden för handlingskraft är nu.

Källor

1. Naturvårdsverket (2011) Köttkonsumtionens klimatpåverkan - Drivkrafter och styrmedel. Rapport 6456.
2. Poore J, Nemecek, T (2018) Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Research Article.
3. Naturvårdsverket (2011) Köttkonsumtionens klimatpåverkan - Drivkrafter och styrmedel. Rapport 6456.
4. Van Rysselberge P. & Röös E. (2021) Carbon footprint of meat, egg, cheese and plant-based protein sources - compilation of data and discussion of assessing the climate impact in the WWF Swedish Meat Guide. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology. Report 117.
5. Review on Antimicrobial Resistance (2014) Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations. Chaired by Jim O’Neill.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: