Djurens Rätt
12 April 2023

Djurens Rätt exponerar den plågsamma kopplingen mellan minkfarmer och djurfabriker

Djurens Rätt visar i en ny rapport att minkfarmerna i Sverige bidrar till minst 30 miljoner fiskars död per år, detta förutom de hundratusentals minkar som dödas för sin päls. Genom fodertillverkning kopplad till utfiskade hav och kycklingfabriker, visar rapporten ekonomiska kopplingar mellan minkfarmer och andra djurfabriker. Djurens Rätt vill se ett förbud mot minkfarmer som en främsta lösning på problemen.

Det är redan känt att minkarna har det dåligt i pälsdjursindustrin och opinionen för att förbjuda minkfarmer är stark i Sverige. Rapporten vill visa de problem som är mindre kända, att Sveriges minkfarmer också bidrar till omfattande lidande hos andra djurslag och ett dödande av minst 30 miljoner individer – per år. Dessutom bidrar minkfarmer till kycklingfabrikers finansiering som därmed blivit ekonomiskt motiverade att skydda minkfarmernas existens. 

– Minkfarmerna innebär inte bara lidande för hundratusentals minkar varje år utan dödar också  miljontals fiskar vilket även drabbar Sveriges omkringliggande hav. Argumenten för ett förbud mot minkfarmer var redan många och med den här rapporten blir de ännu fler, det är dags för politikerna att agera, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätts nya rapport belyser de omfattande hållbarhetsrisker minkfarmer bidrar till i lantbruket och fisket. Som en del i det lyfts även användningen av slaktavfall, och vikten att införa  åtgärder för ett minskande av både lidande men även det matsvinn som pågår i Sveriges fiskerier och djurfabriker. För att reducera mängden slaktavfall behöver också slakten av fiskar och andra djur minska överlag.

– Djurskydd är en självklar del i hållbarhetsarbetet och det är inte hållbart att föda upp rovdjur i små gallerburar i ett system som dessutom bidrar till lidande i andra industrier. Rapporten som Djurens Rätt publicerar idag är ännu ett bevis på att minkfarmerna är ohållbara och måste avvecklas omgående, avslutar Camilla Bergvall. 

Mer om det i Djurens Rätts nya rapport.

Fyra viktiga slutsatser i rapporten

  1. Att stänga ned minkfarmerna i Sverige skulle ha många positiva hållbarhetseffekter för flertalet djurslag och Sveriges natur.
  2. Det finns tajta ekonomiska kopplingar mellan minkfarmer och andra djurfabriker, särskilt inom kycklingindustrin och fisket. 
  3. Slaktavfallet i Sverige ökar med ökande animalieproduktion. Idag används det inte på ett hållbart sätt. 
  4. Djurrättsrörelsen kan riskera att skapa större stöd för minkfarmer av lantbruksbranschen som helhet – och ett större motstånd mot att ställa om till djurvänligare verksamheter – om hatiska och våldsamma metoder används. 

Läs rapporten “Den plågsamma kopplingen mellan minkfarmer och djurfabriker”.

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Tack vare ditt stöd kan vi fortsätta att sätta press på politikerna att förändra lagar som påverkar djuren och inspirerar fler att göra djurvänliga val.

Bli medlem
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: