Djurens Rätt
13 September 2019

Djurens Rätt fick rätt mot länsstyrelsen - får ta del av cirkusprotokoll

Varje år genomför Djurens Rätt en kartläggning över vilka djur som finns på cirkusar i Sverige, en kartläggning som publiceras på organisationens webbplats. För att få reda på vilka djur som finns på cirkusar begärs protokollen från länsstyrelsernas inbesiktningar ut, och vars protokoll är allmänna handlingar.

Men när Djurens Rätt i våras begärde ut protokollen svarade Länsstyrelsen i Hallands län med att skicka ett protokoll där den mesta informationen var överstruken, så mycket att det inte ens framgick vilka djur som fanns på cirkusen.

Djurens Rätt ifrågasatte om det var rimligt att dölja denna information, men länsstyrelsen stod på sig. Djurens Rätt överklagade då till Kammarrätten i Göteborg och menade att det finns ett intresse hos allmänheten att få veta vilka djur som finns på cirkusar i Sverige.

I ett domslut som meddelades igår gav kammarrätten Djurens Rätt rätt - länsstyrelsen måste lämna ut dokumentet utan maskningen.

I sitt domslut skriver kammarrätten att informationen som döljs inte är av sådan karaktär att någon lider skada om informationen röjs, och att det inte heller finns andra skäl att sekretessbelägga uppgifterna.

– Ett principiellt viktigt beslut, säger Linn Bleckert, kampanjkoordinator på Djurens Rätt. Dokumenten är allmänna handlingar och att kunna del av vilka djur som finns på cirkusar i Sverige är grundläggande information som många är intresserade av. Att Länsstyrelsen i Hallands län försöka hemlighålla den informationen är anmärkningsvärt och ytterst märkligt.

Även skälen till länsstyrelsens beslut är märkligt. För i kammarrättens domslut framgår att länsstyrelsens beslut baseras på en skrivelse från föreningen Akademien för Cirkuskonstens bevarande. I en skrivelse den 3 juli i år uppmanade de länsstyrelsen att sekretessbelägga protokollen med motiveringen att det är företagshemligheter.

Som argument framför Akademien för Cirkuskonstens bevarande, tillsammans med Cirkus Olympia och Cirkus Rhodin, som också stod bakom skrivelsen, att Djurens Rätt under 2018 förfalskade protokollet från Cirkus Olympia.

Något protokoll från Cirkus Olympia har Djurens Rätt aldrig publicerat.

Så det var med argumentet att ”Djurens Rätt och övriga djurrättsorganisationer har för vana att skruva på sanningen” som Länsstyrelsen i Hallands län gick på Akademien för Cirkuskonstens bevarandes linje och maskade dokumenten. Men nu får länsstyrelsen bakläxa av Kammarrätten i Göteborg, och Djurens Rätt får ta del av dokumentet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: