Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_4
31 January 2024

Djurens Rätt finansierar lyckad kampanj för vaccinationer av 350 hundar i Ukraina

Förra året etablerade Djurens Rätt en ny verksamhet i Ukraina. Med ambitionen om att bidra till en varaktig förändring för de djur som är flest och som har det sämst, har Djurens Rätt nu möjliggjort en framgångsrik vaccinationskampanj för hemlösa hundar.

Djurens Rätt har under vintern stöttat en omfattande insats för att vaccinera hundar i Ukraina, i samarbete med organisationen Kharkiv Animal Rescue. Kampanjen, som pågick mellan december och januari, resulterade i att 350 hundar vaccinerades i Kharkiv-regionen. 

Djurens Rätt har donerat medel för att täcka kostnaderna för vaccin. Insatserna inkluderade också sterilisering, medicinsk behandling och andra vårdåtgärder för de djur som räddats undan kriget. Vaccinationerna fortgår även efter avslutad kampanj, och flertalet av hundarna är nu redo för adoption.  

– Vi är väldigt glada över att ha kunnat genomföra denna en vaccinationskampanj i ett krigsdrabbat område. Arbetet är ett steg i rätt riktning för att skapa en bättre framtid för djuren i Ukraina, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt. 

I Ukraina har djurrättsfrågor länge varit lågt prioriterade, även före kriget. Djurens Rätt, som i Ukraina går under namnet Project 1882, arbetar därför genom att stödja både kortsiktiga och långsiktiga insatser, inklusive katastrofinsatser och stöd till ukrainska volontärgrupper som arbetar för att hjälpa de djur som direkt påverkas av kriget. 

– Djurens Rätt kommer att fortsätta att engagera sig i internationella initiativ för djurs rättigheter och ser fram emot att fortsätta stödja liknande projekt i framtiden, avslutar Benny Andersson.  

Ge en gåva

Skänk en gåva till djuren i Ukraina!

Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet! 

Ge en gåva
Nanna Thydén

Nanna Thydén

Presskommunikatör
Dela: