Djurens Rätt
24 November 2014

Djurens Rätt fortsätter kampen för minkarna

Det är tydligt att den nya regeringen har ett stort engagemang när det gäller djurrätts- och djurskyddsfrågor samt att regeringen anser att djurskyddet behöver stärkas ytterligare. Alla djur måste ges möjlighet att utföra sitt naturliga beteende och beteendestörningar ska förebyggas. Detta bör också innebära att det inte längre ska kunna gå att hålla minkar i burar som knappt är större än en uppslagen kvällstidning.

År 2006 lade den dåvarande socialdemokratiska regeringen fram en proposition som ville tillse att minkar i fångenskap skulle få möjlighet att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ha tillgång till vatten att simma i. 

Efter valet 2006 valde den borgerliga regeringen tyvärr att inte gå vidare med den propositionen. Detta innebär att situationen för minkarna fortfarande är oacceptabel.

Minkuppfödning uppfattas också av allt fler som en oetisk näring. Vår senaste undersökning visar att hela 8 av 10 svenskar vill att minkfarmningen upphör.

Vårt politiska arbete

Djurens Rätt fortsätter med intensiv politisk påverkan för att en ny proposition om minkfarmning läggs fram och att den når stöd av en majoritet i riksdagen. Vi anser självklart att ett totalförbud av etiska skäl vore bäst, men vi välkomnar alla politiska åtgärder som på sikt kan leda till en avveckling av minkfarmningen i landet. Till dess vill vi att det införs tydliga regler kring hanteringen av minkar så att djurskyddslagen på alla punkter efterlevs och att allt djurplågeri inom branschen omedelbart upphör.

Regeringen har nu chansen att under den nuvarande mandatperioden åtgärda situationen för minkarna och se till att Sverige sällar sig till den växande skaran av länder som inte tillåter denna typ av verksamhet.

Brister vid inspektioner

I oktober hade länsstyrelsen i Västra Götaland fokus på inspektioner, vi har tagit del av fem inspektionsprotokoll från besök på minkfarmer under den veckan. Ingen av farmerna klarade sig utan anmärkningar. Länsstyrelsen fann brister i belysning på alla fem besökta farmerna. Belysning är ett lagkrav för att tillsynen av minkarna ska kunna ske kontinuerligt. På två av farmerna saknades ligghylla i etageburarna som är nytt krav för 2014. På en av farmerna fann länsstyrelsen att minkar hölls i för små burar än som är tillåtet.

Pälsfria fredagen 28 november

Den sista fredagen i november infaller Pälsfria fredagen. Hela veckan kommer vi att belysa pälsindustrin i Sverige och internationellt samt berätta om vårt arbete för en pälsfri handel.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: