Djurens Rätt
16 September 2016

​Djurens Rätt gläds åt 15 miljoner om året till 3R-center

– Det här är ett riktigt glädjebesked som vi får från regeringen som nu verkligen visar att Sverige prioriterar det oerhört viktiga arbetet med att utveckla metoder för att ersätta djurförsök, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt har under en längre tid drivit förslag om att det i Sverige ska inrättas ett kompetenscentrum för 3R-frågor för att förbättra arbetet med djurförsöksfrågor. Detta 3R-center bygger på de tre R:ens princip om djurförsök: att djurförsök ska ersättas (Replace), begränsas (Reduce) och att lidandet ska minskas (Refine).

Den 20 november 2014 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett 3R-center, vilket var glädjande, men tillförde då ingen extra finansiering. Finansieringen är helt avgörande för att centret ska kunna drivas och Jordbruksverket har av regeringen tidigare äskat 10 miljoner kronor per år för bildandet och driften av 3R-centret.

Och enligt Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm, som varit drivande i förhandlingarna, står det idag klart att det i den budget som presenteras av regeringen kommande vecka finns med en satsning på 15 miljoner kronor per år fram till år 2020 på centret, med ambitionen att detta ska stärka och samordna arbetet med att ta fram alternativa metoder till djurförsök.

– Djurens Rätt har under många år arbetat för att det ska bildas ett kompetenscentrum för 3R-frågor och att detta ska finansieras fullt ut av regeringen – redan 2011 i ett remissyttranden till regeringen föreslog vi att ett 3R-center skulle inrättas. Att centret nu finns och har fått nödvändig finansiering är en stor framgång i arbetet för att ersätta djurförsöken, säger Staffan Persson, sakkunnig i djurförsöksfrågor på Djurens Rätt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: