Djurens Rätt
30 August 2018

Djurens Rätt granskar Centerpartiet

Centerpartiet har varit en stark röst mot Europas långa djurtransporter och partiet vill begränsa antalet djurförsök. Däremot har det i riksdagen varit tyst från Centerpartiet när det kommer till striktare krav på minkfarmer i Sverige, något som de flesta övriga partier har ledamöter som har motionerat om. Detsamma gäller ID-märkning och registrering av katter, en fråga som ledamöter från samtliga partier utom just Centerpartiet och Kristdemokraterna, har tagit upp på något sätt.

I Djurens Rätts granskning av partiernas djurpolitik hamnar Centerpartiet på den nedre halvan, både utifrån föregående mandatperiod och utifrån svaren på våra frågor om vad partiet vill göra under de kommande fyra åren. Men med en väljarkår som är engagerade i djurfrågor finns underlaget för att driva fler sådan frågor än vad partier gör idag.

Djurens Rätts granskning av partier och djurpolitiken hittar du här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: