Djurens Rätt
03 September 2018

Djurens Rätt granskar Kristdemokraterna

Under allmänna motionstiden får riksdagsledamöterna lämna in motioner i vilket ämne som helst. När så skedde under 2017 var det få i relation till övriga partier som kom från kristdemokratiska riksdagsledamöter.

Kristdemokraterna är också det parti, enligt en opinionsundersökning som Djurens Rätt gett Novus i uppdrag att genomföra, som har minst andel väljare som anger djurfrågor som en viktig politisk fråga.

I riksdagen har det under mandatperioden motioneras i riksdagen om striktare krav för minkfarmer och om krav på ID-märkning från samtliga partier - utom två, varav det ena är just Kristdemokraterna. I flera av de frågor som Djurens Rätt anser vara prioriterade så saknas initiativ från Kristdemokraterna.

På Djurens Rätts fråga om en avveckling av pälsdjursfarmerna svarar även de partier som är mot en avveckling att djuren på pälsdjursfarmerna måste garanteras ett bra liv, medan Kristdemokraterna svarar kort och gott ”Nej”. Detsamma gäller vid frågan om utevistelse för grisar, kycklingar och hönor, där de också är mest kortfattade av samtliga partier. De korta svaren tycks i dagsläget avspela partiets prioriteringar av djurfrågor - även om det är glädjande att de står bakom att djurförsöks ersätts med djurfria metoder och har flera bra krav på djurskyddet på en EU-nivå.

Djurens Rätts granskning av partier och djurpolitiken hittar du här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: