Djurens Rätt
31 August 2018

Djurens Rätt granskar Miljöpartiet

I Djurens Rätt enkät inför valet 2014 angav Miljöpartiet att de ville driva samtliga 10 frågor som Djurens Rätt ansåg vara prioriterade. Och partiet gick in i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna med en ambitiös djurpolitik som partiet hållit fast vid, och som bland annat resulterat i en ny djurskyddslag. Förmodligen hade partiet velat går längre i vissa frågor än vad som blev fallet.

Också inför årets kartläggning av partiernas djurpolitik kommer Miljöpartiet högt upp. Samtliga svar i vår enkät - om frågor som djurförsök, köttkonsumtion, pälsdjursfarmning etc. - ligger deras svar i linje med Djurens Rätts inställning i dessa frågor. Nu återstår bara att förverkliga ambitionerna i konkret politik.

Djurens Rätts granskning av partier och djurpolitiken hittar du här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: