Djurens Rätt
06 September 2018

Djurens Rätt granskar Moderaterna

Allianspartierna har i sin djurpolitik under föregående mandatperiod i första hand fokuserat på djurskydd i EU, såsom arbetet mot långa djurtransporter. Och bland de borgerliga partierna är det Moderaterna som varit ett av de mest aktiva ppå området genom att agera i EU-parlamentet och ställa fråga till ansvarig minister.

I Djurens Rätts enkät där vi frågat partierna om hur de ställer sig till de frågor som är prioriterade under de kommande fyra åren är det just också inom EU-området som Moderaterna får ett högst betyg.

Övriga svar, där fokus ligger på vad som behöver hända inom Sverige, ligger svaren inte på samma tydliga sätt inom vad Djurens Rätt anser vara nödvändigt att åstadkomma, och där är betygen därför också lägre.

Den moderata riksdagsledamoten Sofia Arkelsten är drivande i djurfrågorna, och det är också hon som ligger bakom fler av de riksdagsmotioner om djur som lämnats in med Moderaterna som avsändare. Bland annat låg hon bakom motioner om möjligheten att införa kameraövervakning på slakterier, ett förbud mot vilda djur på cirkus och om minkars rätt till naturligt beteende. Riksdagsledamöterna Betty Malmberg, Jan Ericson och Annicka Engblom låg bakom en motion om att Sverige måste anta en strategi för att fasa ut djurförsök, en progressiv vision som partiet förhoppningsvis kan driva vidare.

Djurens Rätts granskning av partier och djurpolitiken hittar du här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: