Djurens Rätt
01 September 2018

Djurens Rätt granskar Socialdemokraterna

En ny djurskyddslag har presenterats, ett 3R-center har inrättats, frågan om Europas långa djurtransporter har placerats på EU:s dagordnig och en utredning av Sveriges pälsdjursfarmer har tillsats. Ett klart godkänt betyg (trots att Djurens Rätt, och många med oss, fick vänta länge på den nya djurskyddslagen).

I relation till de två övriga rödgröna partierna hamnar de lite på efterkälken sett till vilket genomslag djurfrågorna får i partiernas kommunikation, liksom i ambitionen inför kommande mandatperiod. På frågorna om utevistelse för grisar, kycklingar och hönor, liksom i frågan om inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd skiljer de sig åt jämfört med de två övriga, vilket gör att de placerar sig under toppskiktet i Djurens Rätt granskning - men fortsatt med ett godkänt betyg.

Djurens Rätts granskning av partier och djurpolitiken hittar du här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: