Djurens Rätt
17 June 2022

Djurens Rätt i öppet brev – slopa förslaget om bågjakt i Sverige

Under 2018 protesterade Djurens Rätt kraftfullt, tillsammans med nästan 40 000 personer som skrev på ett upprop, mot planerna att införa bågjakt i Sverige. Trots detta har Naturvårdsverket inte stoppat förslaget. Djurens Rätt går nu ut i ett öppet brev med uppmaning att myndigheten ska slopa planerna på införandet av pilbågsjakt.

Djurens Rätt uppmanar, tillsammans med andra svenska organisationer, Naturvårdsverket att avskriva förslaget om att införa bågjakt på rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare. Detta då det inte är förenligt med 27 § i jaktlagen – att vilda djur inte ska utsättas för onödigt lidande. En opinionsundersökning bland allmänheten visar dessutom att 60 % är negativa till att pilbågsjakt ska tillåtas medan endast 13 % är positiva.

– Bågjakt är en nöjesjakt som enbart gynnar de som ser dödande av andra varelser som sport. Som landets jakt- och viltmyndighet är Naturvårdsverket de vilda djurens myndighet och bör därför ta djurens perspektiv i beaktning, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Naturvårdsverket skickade en remiss med ett förslag om att tillåta jakt med pil och båge under 2018. Djurens Rätt påtalade redan då djurvälfärdsbrister och att de djuretiska aspekterna var otillräckliga för att gå vidare med förslaget. Oron för en ökad illegal jakt lyftes också, med tanke på den tysta jakt som pilbågsjakt innebär. Även allmänhetens oro lyftes, då den smygande jakten kan upplevas som skrämmande.

– Att införa bågjakt i Sverige skulle medföra stora risker för skadeskjutningar och lidande för vilda djur. Därför uppmanar vi nu Naturvårdsverket att avskriva förslaget, avslutar Camilla Bergvall.

Detta har hänt

Sommaren 2018: Naturvårdsverket föreslår att jakt med pil och båge kan bli tillåtet i förslaget om uppdaterade föreskrifter om jaktmedel

Hösten 2018: Djurens Rätt protesterar i remissvaret till förslaget och skapar en namninsamling som snabbt samlar in nästan 40 000 namn. Namninsamlingen lämnas in till Näringsdepartementet som har ansvar över Naturvårdsverket. Naturvårdsverket beslutar att utreda frågan vidare och tar bort förslaget från aktuell lagstiftning. 

Våren 2020: Djurskyddsorganisationer och Naturvårdsverket får svar på flera frågeställningar kring problematiken med bågjakt i Vetenskapliga Rådets nya rapport

Sommaren 2020: Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet skickar en skrivelse till Naturvårdsverket om att frågan utretts tillräckligt och att bågjakt måste tillåtas. Djurens Rätt skickar en egen skrivelse för att belysa en motsatt slutsats, baserad på vad rapporten faktiskt säger om riskerna för lidande för djuren och allmänhetens åsikter.

Sommaren 2022: Djurens Rätt skickar tillsammans med andra svenska organisationer ett öppet brev till Naturvårdsverket. Läs brevet här.

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Genom att bli månadsgivare hjälper du oss att skapa förbättringar och förändringar för djuren.

Bli medlem
Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: