Djurens Rätt
20 September 2019

Djurens Rätt JO-anmäler ansvariga för djurförsök vid Karolinska Universitetssjukhuset

Djurens Rätt har från ansvariga för djurförsök vid Prekliniskt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge begärt att få kopior av journaler för utförda djurförsök. En första begäran skickades in den 1 oktober 2018 och en påminnelse den 13 november 2018.  Men de har inte lämnat ut några journaler och inte ens svarat på begäran. Därför JO-anmäler Djurens Rätt de ansvariga.

Begäran handlar om djurförsök som Länsstyrelsen vid stickprovskontroll konstaterade inte utförts enligt djurförsöksetiska nämndens beslut om etiskt godkännande och att djur utsatts för svårt lidande - Linköpings regionala djurförsöksetiska nämnd återkallade därför godkännandet i augusti 2018.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter om försöksdjur ska journal föras för alla djur som används i djurförsök. Sådan journal är allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Allmän handling som får lämnas ut ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. Enligt tryckfrihetsförordningen ska en begäran om att ta del av allmän handling behandlas skyndsamt.

Vid Prekliniskt laboratorium utförs djurförsök av forskare från Karolinska Institutet. Det var vid Pre-kliniskt laboratorium som Paolo Macchiarinis plågsamma djurförsök utfördes.

Staffan Persson

Staffan Persson

Ansvarig för djurförsöksfrågor
Dela: