Djurens Rätt
21 December 2022

Djurens Rätt kräver att nedlagd utredning mot kycklingfabrik återupptas

– Det borde vara självklart att lagen ska gälla lika för alla, men detta visar att så inte är fallet. Att åklagaren lägger ner förundersökningen är upprörande, när det är så tydligt att kycklingarna utsatts för stort lidande., säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Bakgrunden till Djurens Rätts polisanmälan var att organisationen fick in en stor mängd bilder och filmklipp som kan kopplas till en näringsidkare på en kycklinganläggning i Strängnäs kommun. Materialet kom från en anonym källa och visade allt från trängsel och smutsiga djur, till döda kycklingar som blivit nedtrampade av de levande. Anläggningen har en konventionell kycklinguppfödning med turbokycklingar och levererar till varumärket Kronfågel.

Trots det har förundersökningen lagts ner, och åklagarens motivering är att brott inte har begåtts som hör under allmänt åtal. Djurens Rätt anser att beslutet är felaktigt, då det finns bevis nog för att det både kan röra sig om djurplågeri och brott mot djurskyddslagen.

– Kycklingfabriker ska inte ha frikort att utsätta kycklingar för lidande, när det dessutom sker i så stor skala. Så här får djur inte behandlas, därför har vi nu skickat in en begäran om överprövning, säger Camilla Bergvall.

Djurens Rätts begäran om överprövning avslutas med:

Polis och åklagare utgör den sista utposten för de djur som hålls av människan som förvägras grundläggande skydd från lidande. Det är av största vikt att rättsväsendet tar brott mot djur på allvar, och ser till att en överprövning av det här fallet kan ske. “

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: