Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Hönor/hönor_hemsk_1
22 August 2023

Djurens Rätt kräver att regeringen inför smittförebyggande åtgärder

I en skrivelse listar Djurens Rätt smittförebyggande åtgärder som är brådskande för regeringen att implementera och främja. Detta för att förebygga framtida smittoutbrott likt de tre salmonellafallen som ägt rum i Sveriges största äggfabrik i år, och som krävt 665 000 hönors liv.

– De ohållbara djurfabrikerna måste monteras ned för att förebygga hemska smittoutbrott. Regeringen behöver nu agera och minska riskerna för att sjukdomar fortsätter spridas i de trånga fabrikerna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Som reaktion på den senare tidens händelser med stora smittoutbrott i äggfabriker har Djurens Rätt nyligen skickat en skrivelse till landsbygdsministern och Sveriges regering. I skrivelsen listas förslag på åtgärder för att förebygga nya smittoutbrott och varför det är viktigt för både djuren och samhället i stort. Det kostar nämligen skattebetalarna miljontals kronor varje gång smitta upptäcks i en djurfabrik. Under 2021 gick 480 miljoner kronor i ersättning till sådana djurfabriker.

Som Sveriges ledande djurskyddsorganisation förordar Djurens Rätt följande förslag på åtgärder:

  1. Inför ett slutdatum då mer än 100 djurenheter inte längre får hållas på samma gård. 
  2. Utveckla en riskpremie som finansierar statens kostnader vid smittoutbrott där större anläggningar får betala en större premie. 
  3. Avståndet mellan gårdar som har samma djurslag behöver öka för att minska  riskerna för spridning dem emellan. En gräns på tre kilometer bör införas.  
  4. En obligatorisk förprövning som tar med smittskyddsaspekterna bör införas, med  exempelvis kraven ovan om begränsad storskalighet och avstånd mellan gårdar.  
  5. En riskvärdering bör göras inför kontroller av smittskydd, och de som utgör stora  risker för smittskydd ska betala för kontrollerna själva, såsom minkfarmer och  storskaliga djurfabriker.
  6. Antalet djur som transporteras långa sträckor måste bli färre för att minska  spridning av gödsel och potentiella smittor över långa distanser. Inför maximalt fyra timmars transporttid. 
  7. Krav på smittskyddsplaner som behöver följas av samtliga medarbetare bör införas.

Förslagen finns också förklarade i Djurens Rätts rapport Åtgärder för att  hindra smittspridning  i Sveriges djurfabriker – och förbättra djurvälfärden (2022).

Stöd oss

Hjälp oss att montera ned djurfabrikerna!

Djurens Rätt arbetar för en värld där varje liv räknas. Genom att du blir månadsgivare är du med och ser till att den visionen kan bli verklighet.

Bli månadsgivare idag
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: