Djurens Rätt
28 September 2015

Djurens Rätt kräver stopp för djurindustriernas "kontrollprogram"

I skrivelsen framför Djurens Rätt liknande synpunkter som i ett tidigare remissvar, då lagförslaget remissades i början av 2014. Eftersom något slutligt förslag ännu inte har lagts fram såg organisationen ett tillfälle att ytterligare försöka påverka beslutet.

- Möjligheten att göra undantag från lagstiftningen genom kontrollprogram, där djurhållarnas egna organisationer tar fram kriterierna, är bara till fördel för djurindustrierna och inte för djuren, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Problem med kontrollprogrammen som nämns i skrivelsen är att myndigheternas inblick är begränsad och resultaten inte görs offentliga, och att rutinerna för hantering av brister och även lagbrott är otydliga. Djurhållare som inte följer kriterierna i programmet för kycklingar "straffas" med en sänkt beläggningsgrad istället för att brotten lagförs.  Djurens Rätt menar att utvärderingar av befintliga kontrollprogram visar att de inte fungerar, och att lagstiftningens miniminivå måste gälla för alla utan undantag.

Dela: