Djurens Rätt
21 October 2019

Djurens Rätt kritiserar beslut om nedlagd utredning mot Guldfågeln

– Det borde vara självklart att lagen ska gälla lika för alla, men detta visar att så inte är fallet. Att åklagaren säger att hanteringen av kycklingarna strider mot djurskyddslagen men trots det lägger ner förundersökningen är anmärkningsvärt. Det visar att den svenska djurskyddslagen gör undantag för djur som på pappret ska skyddas mot onödigt lidande, men som kan skållas levande utan konsekvenser, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande på Djurens Rätt.

I mitten av april kom rapporter om att kycklingar skållats levande på Guldfågelns slakteri på Öland vid minst fyra tillfällen under 2018. Veterinärer som uttalade sig om händelsen ansåg att den utsatt kycklingarna för ett oerhört lidande: ”Det är sånt som inte får förekomma, det är djurskyddsmässigt inte acceptabelt” sa en veterinär till SVT.

Trots det har förundersökningen idag lagts ner, och åklagarens motivering till SVT Småland för att lägga ner utredningen är anmärkningsvärd: 

"Hanteringen av slaktkycklingar på Guldfågel är en fabriksartad hantering som egentligen går emot djurskyddslagstiftningen som är individbaserad. Hanteringen är dock accepterad av myndigheter". Åklagaren hänvisar i sitt beslut också till Guldfågelns egen utredning som visat att slakteriets verksamhet "trots allt är en av de bästa i landet och mycket bättre än övriga länders hantering".

–Guldfågeln får gå fria med myndigheternas goda minne trots att de skållat kycklingar levande. Det är svårt att förstå hur vi kan acceptera det. Vi behöver en djurskyddsmyndighet som inte ser mellan fingrarna med lagöverträdelser mot djur på det sätt som myndigheter och domstolar gör idag, säger Camilla Bergvall.

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: