Djurens Rätt
16 March 2020

Djurens Rätt kritiserar jakttider på flera fågelarter

Naturvårdsverket har i en ny remiss föreslagit allmänna jakttider på ytterligare arter, andra än ekorrarna och hermelinerna som vi nyligen skrivit om. Den här gången handlar det om fågelarterna, som inte rymdes i det första förslaget. Här föreslås jakt på hotade arter såsom rapphöna och arter som sägs vara farliga för allmänheten såsom vitkindade gäss. Djurens Rätt är kritiska.

– Även i de här förslagen har jägarkårens perspektiv synbart fått influera allt. Vi anser att jakttiderna som föreslås är alldeles för nära arternas känsliga perioder och i många fall finns det inga syften alls med jakten, mer än nöje. Sådana skäl går inte att acceptera med det kunskapsläge vi har om djurs förmåga att lida, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Arter såsom rapphöna eller snatterand är det kanske få som känner till. Men de har en sak gemensamt – att Naturvårdsverket föreslår utökad jakt på dem. Det är också två arter som har relativt liten population, och i rapphönans fall har det lett till att de klassas som nära utrotningshotade. Även nötskrikor och björktrastar, som är uppskattade inslag i trädgårdar runt om i landet, ska få jagas under allmän jakttid. Detta trots att inga speciella skäl finns för jakten annat än att arterna har en livskraftig population. De vitkindade gässen ska få skjutas överallt under hela året utan reglering, av skäl att de ibland smutsar ned på bryggor och äter från människors odlingar. Djurens Rätt anser att det inte finns några acceptabla skäl för jakt på de arterna.

– Vi ser samtliga fågelarter som en del av naturen som bör få leva för sin egen skull. Djurskydd och allmänhetens låga acceptans för jakt på hotade arter måste tas hänsyn till i mycket större utsträckning,  säger Camilla Bergvall, förbundsordförande Djurens Rätt. 

 

Du kan läsa hela remissvaret från Djurens Rätt här. 

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: