Djurens Rätt
14 February 2014

Djurens Rätt kritisk till kontrollprogram

I förra veckan fick Grisföretagarnas förslag till djuromsorgsprogram uppmärksamhet i media. Vi har skrivit om det här. Idén med djuromsorgsprogram är dock inte ny. Både kycklingkött- ägg- och nötköttsbranscherna har redan godkända djuromsorgsprogram, så kallade kontrollprogram, som innebär att de får göra avsteg från djurskyddslagstiftningen. När det gäller kycklingarna är skillnaderna mycket stora: tack vare kontrollprogram är det möjligt att ha 36 kilo kycklingar per kvadratmeter, medan djurskyddslagstiftningen inte medger mer än 20 kilo, det vill säga nästan hälften så många kycklingar.

Landsbygdsdepartementet föreslår nu förändringar i djurskyddsförordningen som ska tydliggöra villkoren för kontrollprogram. Idag innebär de nämligen att såväl nationell som EU-lagstiftning inte följs. Förslaget innebär flera skärpningar jämfört med idag. Det är Djurens Rätt positiv till i remissvaret, men samtidigt framförs att tanken med kontrollprogram i grunden är fel. Djurens Rätt menar att djurskyddslagstiftningen anger en lägstanivå som ingen ska kunna gå under. Det ska inte vara möjligt att få gå lägre än lagkravet på en punkt, bara för att ett annat område samtidigt stärks. I allmänhet är dessa förstärkningar självklara saker som att djuren ska få tillräckligt med mat och vatten och en torr liggplats. Praktiska erfarenheter visar också att kontrollprogrammen inte fyller sin funktion. Till exempel har andelen fåglar med fotskador ökat stadigt de senaste åren, trots Svensk Fågels kontrollprogram som ska arbeta mot detta.

Remissen och remissvar finns att läsa här.

Dela: