Djurens Rätt
14 October 2013

Djurens Rätt kritiska till förslaget om en ny jaktmyndighet

När utredaren Håkan Larsson den 4 oktober lämnade över sitt första delbetänkande till landsbygdsminister Eskil Erlandsson ingick en ny myndighet i förslaget, Viltmyndigheten. Anledningen är, enligt utredaren, att det finns en utbredd kritik mot att den ansvariga myndigheten idag, Naturvårdsverket, inte har varit tillräckligt drivande, att man inte "förvaltar viltet på ett proaktivt och adaptivt sätt" och att det har varit ett alltför ensidigt fokus på rovdjur. Med bakgrund av detta vill Håkan Larsson inrätta att en ny myndighet med ansvar för jakt och viltförvaltning.

Djurens Rätt tog med djup besvikelse emot förslaget, då djurskyddet överhuvudtaget inte omnämns i förslaget. Istället föreslås en myndighet som ska ha ett särskilt uppdrag att främja jakt som näring. Enligt utredaren ska den ha bred vetenskaplig kompetens - men i den ingår tydligen inte djurvälfärd.

Djurens Rätt önskar en myndighetsorganisation när det gäller jakten som är anpassad till en modern syn på djurskydd, och det låg också i utredarens uppdrag. Oavsett myndighet måste djurskyddsfrågorna gällande de vilda djuren lyftas och kompetensen på det området stärkas.

- Vi anser också att de vilda djuren borde skyddas inom ramen för djurskyddslagstiftningen och att lagstiftningen kring djurens välfärd borde samlas i en Djurbalk. Den nuvarande jaktlagstiftningen är snarast att betrakta som en exploateringslag och det nu liggande förslaget förefaller att ytterligare förstärka den inriktningen, säger Lise-Lott Norin, ansvarig för jaktfrågor på Djurens Rätt.

Förslaget att flytta över Svenska Jägareförbundets myndighetsliknande "allmänna uppdrag" till en myndighet är dock positivt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: