Djurens Rätt
30 January 2013

Djurens Rätt kritiska till Naturvårdsverkets beslut om vargjakt

– Detta beslut är ett av de mest oetiska jaktbeslut som tagits i modern tid och riskerar att strida mot 27 § jaktlagen där det fastslås att jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande, säger Lise-Lotte Norin, ansvarig för jaktfrågor på Djurens Rätt.

Åtta vargrevir pekas ut och jakten inriktas på föräldradjur, fyra av de utpekade vargreviren innehåller familjegrupper med årsvalpar. Naturvårdsverket är medvetna om att valparna får svårt att klara sig om båda föräldrarna skjuts, men hoppas att endast en av föräldrarna skjuts (under de bedrivna licensjakterna blev det tydligt att jägarna särskilt inriktat sig på att döda just föräldradjur).

–Tillvägagångssättet medför inte bara att man orsakar ett psykiskt lidande bland överlevande djur; vargar är individer precis som människor, de bär på erfarenheter som ofta inte kan ersättas. Det medför också en direkt påverkan på unga vargars välfärd och överlevnad när den ena, eller båda föräldrarna, dödats, säger Lise-Lotte Norin.

I två av reviren finns det endast tre djur, så om jakten lyckas lämnas en ensam familjemedlem kvar. Naturvårdsverket säger sig vilja döda ett av alfadjuren i varje grupp i hopp om att den överlevande ska bilda par med någon med bättre genetik, men det är oklart hur detta ska gå till när man i de fyra övriga reviren endast har ett vargpar och båda individerna ska skjutas.

– Naturvårdsverket gjorde nyligen bedömningen att det inte skulle jagas varg, och det här beslut har troligen fattats under stort tryck från miljöministern. Även om Lena Ek utsetts till miljöminister verkar hon i första hand vara centerpartist och jägare, avslutar Lise-Lotte Norin.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: