Djurens Rätt
14 February 2020

Djurens Rätt kritiska till Naturvårdsverkets förslag om utökad jakt

Det är inte bara förslaget om tillåten jakt på ekorrar och hermeliner som Djurens Rätt ställer sig skarpt kritiska till. Flera arters jakttid föreslås även förlängas eller finnas kvar trots risker att de då jagas när de vårdar sina ungar. Som exempel riskerar bäverhanar skjutas även efter att ungarna fötts trots att bävrar lever i par och tar hand om ungarna tillsammans. Sådan jakt riskerar även honan och ungarnas död.

- Jag ser det som oerhört problematiskt att jakttiderna föreslås utgå från jägarnas perspektiv, nästintill utan konsekvenstänk på vad det kan innebära för djuren. Förebyggande åtgärder måste användas istället för jakt om vilda djur orsakar samhälleliga problem. För en djurvänligare värld, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Naturvårdsverkets remiss, så som lagstiftningsförslag kallas, innehåller flera förslag som syftar att främja jakt utan hänsyn till djurens bästa. Ett stort problem ur djurens synpunkt är att jägarorganisationer varit överrepresenterade i beredningsgruppen.

Det syns bland annat i förslagen om att tillåta allmän jakt på ekorrar och hermeliner med skäl av att jägare inte ska begränsas i vilka arter de får skjuta så länge dem inte är fridlysta.

- Djurens Rätt ser mycket allvarligt på förslaget om att jaga fler arter på allmän jakttid. Förslagen riskerar många individers död samtidigt som det inte finns godtagbara skäl annat än att jakten ska vara friare. Vi ser ekorrar och hermeliner som trevliga inslag i naturen som bör få leva för sin egen skull och vi önskar verkligen att våra synpunkter tas hänsyn till, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande Djurens Rätt.

Djurens Rätt har idag skickat in sitt remissvar på förslaget - här kan du läsa hela remissvaret.

En sammanfattning av Djurens Rätts synpunkter på Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider

 • Vi ser mycket allvarligt på att jakt eller hundträning under parnings- och uppfödnings-säsonger föreslås tillåtas eller står kvar som förslag.
 • Djurskyddstänket lyser med sin frånvaro i stor del av konsekvensbeskrivningen. Djurskyddsorganisationer måste få utgöra en större del av beredningsgruppen.
 • Vi anser att allmän jakt på skogshare ska förbjudas med tanke på deras bevarandestatus. Jakt på fälthare ska inte få göras under deras parningssäsong.
 • Jakt på bäver måste avslutas innan 30 april med tanke på risken för att ungar fötts under tiden som föreslås av er.
 • Jakt på grävling bör inte få ske under augusti på grund av digivningstiden.
 • Det är viktigt att kommunikationen om formuleringar som tas bort måste vara tydlig. Annars riskerar jakt att ske som orsakar lidande i tron om att det får ske.
 • Jakt på kronhjort bör inte få ske förrän efter 1 oktober på grund av digivningstiden.
 • Våren bör fredas från jakt och jaktträning.
 • Förslagen om allmän jakt på ekorre och hermelin måste strykas.
 • Jakt på älg bör skjutas upp till åtminstone 1:a november i de södra delarna av landet för att inte störa brunstperioden, och avslutas senast 31 januari.
 • Länsstyrelserna måste få möjlighet att reglera all typ av jakttid lokalt för att kunna korta ned perioden om populationen är för liten eller då friluftsområden behöver fredas från jakt.
 • Licensjakt på säl ska inte få förekomma, åtminstone inte på vikare som har en ogynnsam bevarandestatus.
 • Mufflonfår och fåglar ska inte få jagas nattetid för att minska riskerna att de skadeskjuts eller att andra arter skjuts av misstag.
 • Jakt och jaktträning med hundar måste regleras mer och med större hänsyn till etik.
 • Förstörelse av bävrars dammbyggnad ska enbart få göras efter myndighetsbeslut för att minska risken att viktiga boplatser förstörs.
 • Jakt på enskilds initiativ måste regleras hårdare och förtydligas så att det enbart är proportionerligt fysiskt lidande som räknas som tillräcklig anledning, inte ekonomiska förluster. Övrig skyddsjakt bör ha fått tillstånd av myndighet innan den får ske.
 • Icke-dödliga förebyggande åtgärder måste ha skett innan skyddsjakt får genomföras.
 • Vi stödjer förslagen om att allmän jakttid inte införs på svärta, skedand, årta, skarv, korp, säl och mufflon. Samt att skyddsjakt på enskilds initiativ inte införs på gråhäger och utter.
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: