Djurens Rätt
29 October 2015

Djurens Rätt lämnar in skrivelse för att värna kornas rätt till bete

Kornas rätt att få komma ut på bete några månader under sommaren är hotad och har under en längre tid varit föremål för debatt. Kristdemokraternas riksting beslutade tidigare i oktober att partiet ska verka för ett slopat beteskrav för mjölkkor i lösdrift. Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson har nyligen uttalat sig för att se över beteskravet. Lantbrukarnas Riksförbund arbetar för en förändrad beteslagstiftning med möjlighet att slippa att ha korna på bete och organisationen Sveriges Mjölkbönder har länge varit tydliga med att de vill se ett slopat beteskrav.

Djurens Rätt ser mycket allvarligt på att kornas behov av och rätt till bete ifrågasätts.

- I debatten ser vi ofta att djurens perspektiv saknas. Kor är sociala, betande djur som hålls inomhus på hårda, hala golv större delen av året. Att vilja hålla dem instängda även under sommaren, och därmed frånta dem rätten till mjukt underlag, att beta grönt gräs, möjligheter att röra sig friare och ha mer naturliga sociala interaktioner, visar på okunskap och en verklighet där djurens behov sätts långt ifrån först, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Att få komma ut på bete är oerhört viktigt för alla kor, oavsett om stallet de hålls i är ett så kallat lösdriftstall eller ett stall med uppbundet system. Många av de skador och sjukdomar som kor i mjölkindustrin drabbas av lindras när de kommer ut på bete. Inte minst ben och klövar mår bra av det skonsamma underlaget som gräset är. I en ny litteraturgenomgång av Ingvar Ekesbo, leg veterinär, VMD, professor emeritus, publicerad i Svensk Veterinärtidning, poängteras att den totala risken för sjukdomar hos kor på stall är densamma för bundna kor och kor i lösdrift, med undantag för klövlidanden där risken är högre i lösdrift.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: