Djurens Rätt
04 November 2015

Djurens Rätt lämnar in yttrande om talerätt i jaktfrågor

Den 28 maj 2015 beslutade regeringen om en utredning som skulle föreslå en transparent och rättssäker process vid överprövning av länsstyrelsens beslut om skydds- och licensjakt för stora rovdjur. Djurens Rätts yttrande gäller att definiera vilka organisationer som ska ha talerätt och kunna överklaga jaktbeslut. Vi anser att djurrätts- och djurskyddsorganisationer skall ges talerätt i frågor som avgörs med stöd av jaktlagstiftningen.

- Vi menar att djur ska kunna företrädas av djurrätts- och djurskyddsorganisationer i domstol. Djurskyddsorganisationer måste få samma rätt att väcka djurs talan som miljöorganisationer har rätt att tillvarata naturskydds- eller miljöintressen, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt. 

I yttrandet skriver vi att djurskyddet i samband med jakt är kraftigt eftersatt. Det är därför av vikt att djurskyddet får en starkare roll i de kommande jaktlagsbestämmelserna.

Den svenska djurskyddslagstiftningen omfattar inte vilda djur, trots att vilda djurs välfärd i stor utsträckning påverkas av mänskliga aktiviteter som till exempel jakt.  

Yttrandet finns att läsa i sin helhet här i högerspalten. Läs mer om jakt och hur Djurens Rätt arbetar i frågan på www.djurensratt.se/vara-fragor/jakt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: