Djurens Rätt
07 March 2023

Djurens Rätt lanserar global kampanj - för ett slut på djurfabrikerna

Djurens Rätt lanserar den globala kampanjen End of the Line for Factory Farming, tillsammans med organisationer över hela världen. Kampanjen uppmanar, med hjälp av en stor namninsamling, våra världsledare i FN att fasa ut djurfabrikerna och gå över till ett hållbart livsmedelssystem.

En opinionsundersökning av YouGov som genomförts i 13 länder inom FN visar att majoriteten anser att djurfabrikerna prioriterar ekonomisk vinst framför miljö och djurvälfärd. Samtidigt fortsätter konsumtionen av animalier att öka trots den stora påverkan det industriella jordbruket har på planeten och djurskyddet.

– Djurens Rätt vill se en hållbar framtid utan djurfabriker, och den här kampanjen är ett sätt för oss att nå det målet. De ohållbara djurfabrikerna måste monteras ned, för djurens, klimatets och folkhälsans skull, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Djurfabrikerna driver på klimatkrisen i takt med att vår konsumtion av animalier fortsätter öka. Utöver enorma utsläpp av växthusgaser orsakar djurfabrikerna allvarliga miljöproblem som avskogning, förlust av livsmiljöer och biologisk mångfald och förorening av jord och färskvatten. 

Den industriella djuruppfödningen är också en av de främsta riskfaktorerna för nya pandemier då djurfabriker är idealiska miljöer för smittspridning.

– När Djurens Rätt grundades 1882 fanns inga djurfabriker i Sverige. De har byggts upp under de senaste sjuttio åren och blivit allt större, vilket framförallt innebär stort lidande för miljontals djur. Det är dags att det får ett slut. Jag hoppas och tror att många håller med oss om det, avslutar Camilla Bergvall.

End of the Line for Factory Farming arrangeras av Compassion in World Farming tillsammans med Djurens Rätt, World Animal Protection, Eurogroup for Animals, The Humane League UK, Animals Aotearoa, Sinergia Animal, Humane Education Trust och FIAPO.

Emma Bäckström

Emma Bäckström

Kampanjkoordinator
Dela: