Djurens Rätt
20 April 2022

Djurens Rätt lanserar rapporten Släpp burarna!

Under 1980-talet gjordes allmänheten allt mer uppmärksam på hur djur behandlas. En opinion skapades mot burhållningen av hönor som bland annat leddes av Djurens Rätt och den folkkära författaren Astrid Lindgren. På sin 80-årsdag fick Astrid ett löfte från Sveriges statsminister att burhållningen skulle avvecklas. Men idag, över 30 år senare, har löftet ännu inte blivit verklighet.

Medan länder som Luxemburg, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland och Österrike har fasat ut, eller är på väg att fasa ut, hållningen av hönor i bur, så hålls fortfarande ungefär 300 000 hönor i burar i Sverige – landet med “världens bästa djurskydd”.

Varför Djurens Rätt jobbat, och fortsätter jobba, så hårt för att hönorna ska slippa sitta i burar grundar sig bland annat i ett det inte kan anses vara förenligt med djurskyddslagen. I den uppdaterade djurskyddslagen från 2019 står att djuren precis som tidigare ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande, men hänsyn ska även tas för att främja djurens välfärd, att de ska kunna röra sig obehindrat och ge djuren möjligheten att utföra naturliga beteenden. Att hålla hönor på gallergolv, så trångt att att de inte kan sträcka ut vingarna, är allt annat än naturligt.

– Hönor som trängs i burar är sinnebilden av djurfabriker. Det är inte värdigt ett land som Sverige att de burarna finns kvar samtidigt som burarna rent teoretiskt kan förbjudas snarast. Jag hoppas att Släpp burarna-rapporten når rätt beslutsfattare och bidrar till att belysa de åtgärder som nu krävs, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Följande uppmärksammas i rapporten:

  • Burarna ger inte hönorna tillräcklig möjlighet till naturligt beteende, vilket är ett krav enligt djurskyddslagen.
  • Burhållning av hönor håller på att fasas ut eftersom konsumenterna önskar det.
  • Ett förbud mot burar är juridiskt möjligt att införa i lagstiftningen, även ur EU-synpunkt.
  • Regeringen bör införa ett förbud mot burar och riktlinjer för hönors rörelsefrihet i djurskyddsförordningen.
  • Sverige ligger efter länder som Tyskland och Schweiz samt tongivande delstater i USA när det gäller hönors lagstiftningsskydd.
  • Obligatorisk märkning på inhysningssystem bör införas även på ägg som ingrediens för att ge konsumenter fler möjligheter att göra aktiva hållbarhetsval.

Ladda ner rapporten här för att läsa mer.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: