Djurens Rätt
01 February 2016

Djurens Rätt Lund uppmanar kommunen att skippa fjädrarna

Påskfjädrar kommer nämligen från fåglar, i detta fall från kalkoner i uppfödda i USA. Fjädrarna importeras, via Kina där de färgas och sorteras, till Sverige och insynen i fåglarnas liv innan slakt har i visat sig vara bristande. I höstas lades ett medborgarförslag om djurfritt pynt. Ansvariga på kommunen hänvisade då till ett intyg som ska garantera att fåglarna inte plockats levande. Djurens Rätt bedömer dock intyget som opålitligt eftersom det kommer från leverantören själv, och inte något oberoende certifieringsorgan.

– Även om det här intyget skulle gå att lita på så säger det ingenting om hur kalkonerna tvingats leva och huruvida de till exempel slaktats med bedövning eller inte. Detta är grundläggande djurskyddskrav som inte kan garanteras, det borde inte kommunen acceptera, säger Camilla Bergvall, ordförande i Djurens Rätt Lund.

Lunds Kommun säger att det är nästan omöjligt att följa upp plockning och tillverkningen av fjädrarna och att de därför fått förlita sig på leverantören. Den leverantör Lunds Kommun använt tidigare har dock bestämt sig för att sluta beställa fjädrar, eftersom de inte kan garantera djurskyddsförhållandena i samband med produktionen.

Varje år dödas nästan 300 miljoner kalkoner i USA. Så gott som alla tillbringar hela sina liv på djurfabriker och skyddas inte av några federala djurskyddsregler. Kalkonerna kläcks i maskiner och får aldrig se sina mammor eller känna värmen från ett bo. För att hindra kalkonerna från att skada varandra i den trånga och stressande miljön så klipps deras tår och näbbar, utan bedövning.

Medborgarförslaget om att kommunen inte ska pynta med oetiskt material  togs upp i kommunfullmäktige 28 januari och möttes av blandade reaktioner men avslogs till sist av majoriteten av partierna. Nu hoppas Camilla Bergvall att kampanjen kan bidra till att sätta nytt ljus på frågan.

– Med vår namninsamling hoppas vi kunna visa kommunen att vi är många som bryr oss om djurskyddsfrågor. Det är inte acceptabelt att kommunen ignorerar all den information om kalkonernas lidande som vi lagt fram. Här finns en chans att visa att vi ligger i framkant i Lund och att det går utmärkt att pynta stadens gator och torg med färgglada och vackra material som inte bidragit till djurs lidande, säger Camilla Bergvall.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: