Djurens Rätt
28 September 2017

Djurens Rätt lyfte smågrisarnas situation på möte med Jordbruksverket

I våras lade Jordbruksverket fram ett förslag till förändringar för hållningen av lantbruksdjur. Som vi har skrivit om flera gånger tidigare är Djurens Rätt och många med oss kritiska till förslaget som vi menar innehåller stora försämringar för djuren - en av de allvarligaste förändringarna som föreslås är att smågrisar ska kunna tas från sin mamma en vecka tidigare än vad som är tillåtet idag.

Djurens Rätts anser att förslaget i sin helhet måste dras tillbaka – hjälp oss med din underskrift!

Den 27 september var förslaget om smågrisarnas uppe i samband med att Jordbruksverkets dialoggrupp om djurskydd träffades och Djurens Rätt deltog genom Linda Björklund, etolog och ansvarig för frågor om djuren i livsmedelsindustri.

Under mötet diskuteras frågan och Djurens Rätt framförde sina tidigare ståndpunkter om att förslaget borde dras tillbaka och att djurskyddslagen måste gälla varje enskilt djur.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: