Djurens Rätt
11 March 2015

Djurens Rätt och ECEAE uppmanar EU att ”städa bort lidandet” och sätta stopp för djurtester av hushållsprodukter

Medlemmarna i ECEAE samlas idag utanför parlamentet i London för ett iögonfallande event. Utrustade med moppar och dammvippor visar de upp en ”smutsig” karta över EU, till stöd för användandet av icke-djurtestade hushållsprodukter.

Bild borttagen.

Djurens Rätt var en av grundarna till ECEAE, som sedan 1990 har växt till att idag representera 26 djurrättsorganisationer i 24 länder, i Europa. Koalitionen har legat i framkant i arbetet för att förbjuda såväl djurförsök för kosmetika i EU, som det försäljningsförbud som trädde i kraft för precis två år sedan. Trots att vissa kryphål och oklarheter kvarstår kring den lagen skulle den kunna bana väg och fungera som mall för en motsvarande lag gällande hushållsprodukter.

- Nu är det dags för EU:s beslutsfattare att utvidga förbudet till att gälla även hushållsprodukter som tvättmedel, rengöringsprodukter och liknande. Grunden för det arbetet är redan lagd, och det vore enkelt för beslutsfattarna att välja den rätta vägen och bespara många djur ett stort lidande, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Otaliga kaniner, hamstrar, råttor och möss injiceras, gasas, tvångsmatas och dödas för att testa de ingredienser som går in i de hushållsprodukter vi använder dagligen. EU har nu möjligheten att gå i framkant och skicka ett tydligt budskap till världens ledare om att städa bort lidandet för gott och avsluta de plågsamma djurförsöken för hushållsprodukter.

Konsumenter som vill försäkra sig om att produkterna de köper inte har testats på djur bör välja produkter som certifierats av Leaping Bunny. Detta betyder att de uppfyller kraven för Humane Household Product Standard, som är framtagen gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa och Nordamerika och som är den enda standard där företagen granskas i en oberoende och återkommande revision. I Sverige dessa produkter samlade på Djurens Rätts konsumentguide för icke djurtestade produkter. För mer information, besök www.djurensratt.se/icke-djurtestat.

Dela: